Wbtr van toepassing op een VvE

Wbtr van toepassing op een VvE? Nee!

Met de recent in werking getreden ‘Wet bestuur en toezicht rechtspersonen’ (Wbtr) moet de kwaliteit van bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen beter worden. In deze wet staan de taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid van het bestuur. Maar gelden deze regels ook voor het bestuur van een Vereniging van Eigenaars (VvE)?