Flitsbezorging geen detailhandel

Steeds meer steden zijn bezig om de locaties van diverse flitsbezorgers uit hun (binnen)stad te weren. Deze zogeheten ‘dark stores’ bevinden zich nu nog vaak in straten waar ook gewoond wordt, of waar zich enkele winkels bevinden. Op een locatie van een flitsbezorger kun je alleen niet zelf je boodschappen doen, maar is het met name de plek waarvandaan fietsbezorgers producten halen die ze vervolgens – binnen 5 tot 10 minuten, zo is de claim – op de plaats van bestemming weer afleveren. Bewoners van deze straten of naastgelegen straten klagen regelmatig over de aanwezigheid van deze dark stores, omdat ze volgens de klagers overlast veroorzaken.