Als je een huis koopt, ben je vaak eigenaar van het hele huis; het huis is jouw eigendom. In steden komt het echter veel vaker voor dat je een appartementsrecht koopt. Volgens de Rijksoverheid zijn zo’n 1,2 miljoen woningen in Nederland aangesloten bij een Vereniging van Eigenaren (VvE).

Het appartementsrecht ontstaat wanneer een eigenaar van een gebouw dit opsplitst in meerdere appartementen. Er ontstaan dan niet meerdere eigendomsrechten, maar het eigendomsrecht wordt dan opgesplitst in meerdere (gelijkwaardige) appartementsrechten. Door dit appartementsrecht heb je dan het exclusief recht van gebruik van een bepaald gedeelte, het appartement. Dit is het privégedeelte, wat meestal een woning is, maar het kan bijvoorbeeld ook een berging of een garagebox zijn.

Het splitsen van een gebouw in appartementsrechten vindt plaats door een notariële splitsingsakte. De eigenaren van de appartementsrechten zijn dan gezamenlijk eigenaar van het gehele gebouw en de gemeenschappelijke ruimtes. Bij een splitsing in appartementsrechten wordt ook (verplicht) een Vereniging van Eigenaars (VvE) opgericht, waar alle appartementseigenaren automatisch lid van worden. Door deze VvE wordt onder andere het onderhoud van de gemeenschappelijke ruimtes geregeld. Wanneer het appartement wordt verkocht, stopt dit lidmaatschap van de VvE ook weer automatisch.

Vereniging van Eigenaren (VvE)

Volgens de Rijksoverheid zijn zo’n 1,2 miljoen woningen in Nederland aangesloten bij een Vereniging van Eigenaren (VvE). Alle eigenaren worden automatisch lid van de VvE, zodra ze een appartement(srecht) in een gebouw kopen.

Wanneer je je appartement verkoopt, stopt dit lidmaatschap van de VvE ook weer automatisch. De taken van een VvE zijn onder meer het onderhoud en beheer van het appartementengebouw, maar bijvoorbeeld ook van een gedeelde binnentuin. Verder mag een VvE beperkingen stellen aan het privégebruik van een appartement, door bijvoorbeeld te bepalen dat deze niet verhuurd mag worden aan toeristen.

  • Algemene ledenvergadering
    De Algemene Ledenvergadering (ALV) is het hoogste besluitvormende orgaan binnen de Vereniging van Eigenaars. Deze vergadering vindt minimaal een keer per jaar plaats waarin alle eigenaars, de leden van de VvE, belangrijke zaken over de VvE bespreken. Er mag vaker vergaderd worden en een vergadering kan ook plaatsvinden op initiatief van de leden. De ALV neemt de belangrijkste besluiten voor de VvE, zoals over onderhoud, de begroting en de jaarrekening. Daarnaast geeft de ALV machtigingen aan het bestuur van de ALV om bepaalde handelingen te verrichten, zoals bijvoorbeeld het aangaan van contracten voor onderhoud aan het gebouw.
  • VvE bestuur
    Het bestuur van een VvE wordt benoemd door de Algemene ledenvergadering (ALV) en bestaat doorgaans uit leden (eigenaars van appartementen) die zich verkiesbaar hebben gesteld. Een bestuurder hoeft niet persé lid te zijn van de VvE, het komt ook voor dat een beheerder lid wordt van het bestuur. Het bestuur kan ook ontslagen worden door de ALV. Dit VvE bestuur moet worden ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Als er meerdere bestuurders zijn, kunnen zij zelf kiezen wie de secretaris, penningmeester en voorzitter zijn.
    Het VvE bestuur heeft onder meer als taak om de jaarstukken en de begroting van de VvE op te stellen, verzekeringen af te sluiten en de bestuursvergaderingen te leiden. Het VvE bestuur neemt zelfstandig geen besluiten, dit doet de ALV.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Aarzel niet om contact op te nemen, het eerste gesprek is altijd gratis!