Alle VvE’s gebruiken een reglement, waar regels en verplichtingen in staan voor de eigenaars en het bestuur van een VvE. Deze VvE-reglementen zijn gebaseerd op een modelreglement en in de splitsingsakte wordt opgenomen welke versie er wordt gebruikt door een VvE. Op dit moment zijn er zes modelreglementen, waarvan de laatste dateert uit 2017. De reglementen worden opgesteld door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB).

In 2021 is er voor het eerst een Modelreglement gemaakt voor kleine VvE’s, in beginsel voor 2 tot 3 appartementen, maar ook bruikbaar voor iets grotere VvE’s tot maximaal 5 appartementen.

Splitsingsakte
Dit is een notariële akte waarmee de Vereniging van Eigenaars (VvE) wordt opgericht. In deze akte staat onder meer beschreven welke appartementen er zijn en welk modelreglement er van toepassing is op deze VvE.

arbeidsovereenkomst test

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Aarzel niet om contact op te nemen, het eerste gesprek is altijd gratis!