Kun je nog vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet?

De Omgevingswet is een nieuwe wet die op 1 januari 2024 in werking zal treden. Deze wet heeft grote invloed op de manier waarop we omgaan met onze leefomgeving. Eén van de onderwerpen waar de Omgevingswet zich op richt, is vergunningvrij bouwen. In deze blog leggen we uit wat vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet inhoudt.

Vergunningvrij bouwen houdt in dat je zonder vergunning van de gemeente mag bouwen.

Dit kan bijvoorbeeld gaan om het plaatsen van een schuurtje in je tuin of het verbouwen van je woning. Onder de Omgevingswet zijn de regels voor vergunningvrij bouwen op een aantal punten veranderd.

Redelijke eisen van welstand: smaken verschillen…

Redelijke eisen van welstand: smaken verschillen…

Herkent u deze situatie? Je hebt een bouwplan, deze past ook nog binnen het bestemmingsplan, maar toch krijg je geen vergunning om te bouwen. Reden: het welstandsadvies is negatief.

Help, mijn VvE slaapt!

Gefeliciteerd! Je bent zojuist eigenaar geworden van een leuk, nog net betaalbaar appartement. Waarschijnlijk bevindt dit appartement zich in een gebouw met andere appartementen.
In dat geval word je automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE). De VvE is verantwoordelijk voor onder meer het onderhoud van de gezamenlijke ruimten. De VvE wordt vertegenwoordigd door een bestuur, die in de meeste gevallen bestaat uit eigenaren die deze taken vrijwillig op zich nemen.

Maar wat doe je als je vindt dat de VvE te weinig doet en het onderhoud te wensen over laat? Anders gesteld: wat doe je als je meent dat de VvE niet goed functioneert?

Als VvE optreden tegen ongewenste kamerverhuur? Drie tips!

Kamergewijze verhuur van appartementen komt steeds meer voor. Zeker binnen de grote steden waar het gebrek aan woonruimte bijna groteske vormen aanneemt. Deze kamergewijze verhuur, veelal voor bewoning door studenten, brengt soms ook (geluids)overlast met zich mee en is vaak aanleiding tot strijd tussen eigenaren van appartementen.

De VvE’s staan dan vaak in de frontlinie van deze strijd. De vraag van het bestuur van veel VvE’s is dan ook of kamergewijze verhuur kan worden tegengegaan.

Flitsbezorging geen detailhandel

Steeds meer steden zijn bezig om de locaties van diverse flitsbezorgers uit hun (binnen)stad te weren. Deze zogeheten ‘dark stores’ bevinden zich nu nog vaak in straten waar ook gewoond wordt, of waar zich enkele winkels bevinden. Op een locatie van een flitsbezorger kun je alleen niet zelf je boodschappen doen, maar is het met name de plek waarvandaan fietsbezorgers producten halen die ze vervolgens – binnen 5 tot 10 minuten, zo is de claim – op de plaats van bestemming weer afleveren. Bewoners van deze straten of naastgelegen straten klagen regelmatig over de aanwezigheid van deze dark stores, omdat ze volgens de klagers overlast veroorzaken.

Wbtr van toepassing op een VvE

Wbtr van toepassing op een VvE? Nee!

Met de recent in werking getreden ‘Wet bestuur en toezicht rechtspersonen’ (Wbtr) moet de kwaliteit van bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen beter worden. In deze wet staan de taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid van het bestuur. Maar gelden deze regels ook voor het bestuur van een Vereniging van Eigenaars (VvE)?