Het burenrecht regelt de verhouding tussen eigenaars of gebruikers van naburige erven.  Daarbij gaat het specifiek over de bevoegdheden en verplichtingen van eigenaren. Eigenaars of gebruikers van naburige erven moeten vanwege het burenrecht bepaalde dingen doen en/of laten.

Naburige erven hoeven niet per se aan elkaar te grenzen. Er is ook sprake van naburigheid als bepaalde handelingen of situaties op het ene erf invloed hebben op het andere erf, ook al ligt dat erf niet direct naast het andere.

In het burenrecht is de hoofdregel dat het niet is toegestaan om eigenaars van andere erven onrechtmatig te hinderen. Met andere woorden, er mag dus wel sprake zijn van enige hinder, maar zodra het onrechtmatig is, is het verboden. Of het daadwerkelijk onrechtmatig is, hangt af van de omstandigheden van het geval. Denk hierbij bijvoorbeeld aan geluidsoverlast, stank, rook en het onthouden van zonlicht.

Het burenrecht geldt overigens niet alleen voor eigenaren, maar ook voor huurders en pachters.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Aarzel niet om contact op te nemen, ik help u graag verder!