Erfdienstbaarheid is een last voor het ene erf, ten behoeve van het andere erf. Soms is het noodzakelijk om te tolereren dat de buren gebruik kunnen maken van jouw erf, of dat er een andere verhouding juridisch geregeld moet worden. Dit worden erfdienstbaarheden genoemd. Het recht van overpad is een van de bekendste. Hierbij mogen je buren jouw perceel gebruiken om overheen te lopen om van de ene naar de andere kant te komen.

Ga je een woning kopen met grond? Dan is het altijd verstandig om eerst een erfdienstbaarhedenonderzoek te doen. Dat kan overigens vrij eenvoudig via het Kadaster.

Recht van overpad: Dit is de bekendste erfdienstbaarheid. Recht van overpad houdt in dat er afspraken zijn gemaakt over jouw of andermans erf. De eigenaar van het ene erf moet dan toestaan dat de eigenaar van het andere erf gebruik maakt van zijn erf. Dat gebruik kan zijn dat men hier overheen mag lopen of rijden om zijn eigen erf of de openbare weg te kunnen bereiken.

Verjaring: Door verjaring (letterlijk, het verstrijken van jaren) kan iemand die grond gebruikt, maar daarvan geen eigenaar is, toch het eigendom van de grond verkrijgen. Dit kan alleen wanneer je deze grond voor jezelf en onafgebroken hebt gebruikt gedurende een verjaringstermijn. Binnen het burenrecht spreek je over verkrijgende en de bevrijdende verjaring. Van verkrijgende verjaring is sprake als je te goeder trouw een stuk grond gebruikt, waarvan je dacht deze ook van jou was. Van bevrijdende verjaring is sprake wanneer je als gebruiker van die grond niet te goeder trouw bent (kwade trouw). De termijn die dan moet verstrijken voordat je wel eigenaar wordt, is dan twee keer zo veel als bij goede trouw.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Aarzel niet om contact op te nemen, het eerste gesprek is altijd gratis!