Binnen het burenrecht wordt regelmatig gesproken over de erfgrens of erfscheiding. Dit kan bijvoorbeeld een schutting of een heg zijn, die de grens tussen twee erven aangeeft. Een scheidsmuur die wordt gebouwd tussen twee erven, wordt gemeenschappelijk eigendom van beide buren. Er bestaan allerlei regels over de hoogte en plaats van een dergelijke erfscheiding, die vaak ook verschillen per gemeente.

Schutting en scheidsmuren: Als de schutting of scheidsmuur precies op de erfgrens staat, zijn beide buren voor de helft eigenaar. Zonder toestemming van de buren mag je tot de helft van de dikte van de muur iets aanpassen, bijvoorbeeld het maken van gaten om iets op te hangen. Als je iets tegen de schutting of scheidsmuur aan wil bouwen, moet je hier wel toestemming voor vragen aan de buren. Een scheidsmuur of schutting mag doorgaans maar twee meter hoog zijn.

Bomen, struiken en overhangende takken: Bomen en heggen moet je op enige afstand van de erfgrens planten. Voor bomen geldt dat deze minimaal 2 meter uit de erfgrens moeten staan, bij een heg of struik is dat minimaal 0,5 meter. Als je buren toestemming geven voor een kleinere afstand, doe je er goed om dit even door hen te laten bevestigen via een e-mail. Ook kan het zijn dat er in jouw gemeente andere regels gelden. Als er sprake is van overhangende takken kun je de buren vragen deze te verwijderen. Doen zij dit niet, dan mag je dit zelf doen. Ditzelfde geldt ook voor doorschietende wortels.

Bouwhoogte: Volgens het burenrecht is het niet toegestaan om een uitbouw te maken tot op of over de erfgrens. Per gemeente verschilt echter hoe hoog een uitbouw mag zijn. Het is niet de bedoeling dat al het licht of uitzicht van het naburige erf wordt ontnomen. De bouwhoogte voor jouw locatie kun je meestal terugvinden in het bestemmingsplan (www.ruimtelijkeplannen.nl).

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Aarzel niet om contact op te nemen, het eerste gesprek is altijd gratis!