Handhaving is per definitie iets wat altijd door of vanuit de overheid gebeurd. Of het nu de politie is die handhaaft, een bijzondere opsporingsambtenaar (Boa), de leerplichtambtenaar of de bouwinspecteur. Voor handhaving moet ook een zogeheten grondslag zijn, regels en wetten waarin staat wat je wel of juist niet mag doen, waar we ons aan moeten houden. Vaak staat er bij deze regels dan ook beschreven wat er gebeurt als je je er niet aan houdt.

Bestuurlijke handhaving, of beter gezegd, bestuursrechtelijke handhaving, is het soort handhaving dat gebeurt door bestuursorganen, zoals de gemeente of de provincie. Zij kunnen bij hun handhaving gebruik maken van specifieke bevoegdheden, instrumenten en sancties die zijn terug te vinden in de Algemene wet bestuursrecht (afgekort: de Awb). Dat zijn onder meer het opleggen van een last onder dwangsom, een last onder bestuursdwang of het opleggen van een bestuurlijke boete.

En als je denkt dat je hier nooit mee te maken zult krijgen, vraag je eens af of jouw fiets ooit een keer is verwijderd omdat hij verkeerd geparkeerd stond. Inderdaad, dat was bestuursrechtelijke handhaving!

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Aarzel niet om contact op te nemen, het eerste gesprek is altijd gratis!