Tevreden? Vertel het anderen. Niet tevreden? Vertel het ons!

Vaalburg Advocatuur doet er alles aan om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Desondanks kan het voorkomen dat je ontevreden bent over (een bepaald aspect van) de ontvangen dienstverlening. In eerste instantie is het aan je eigen advocaat om te komen tot een oplossing. Omdat Vaalburg Advocatuur een eenmanskantoor is, treedt Karin Vaalburg zelf op als klachtenfunctionaris.

Als dit niet tot een oplossing leidt, dan kun je gebruik maken van de Geschillenregeling Advocatuur, waar Vaalburg Advocatuur bij aangesloten is.

Interne Klachtenregeling

Ben je ontevreden over de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening en/of de hoogte van de declaratie? Laat het dan zo snel mogelijk weten! Het liefst op een moment dat we nog de kans hebben om de klachten te verhelpen.

De klacht wordt behandeld aan de hand van de Interne Klachtenregeling. Daarbij zijn de volgende punten van belang:

  • de klager (jij, als cliënt) zal in de gelegenheid worden gesteld een toelichting te geven op de klacht;
  • binnen vier weken na ontvangst van de klacht ontvang je een schriftelijke reactie over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen en/of een voorstel voor een oplossing;
  • lukt het niet om binnen vier weken een inhoudelijke reactie te geven, dan laten we je weten wanneer je wel een inhoudelijke reactie kunt verwachten;
  • je bent geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht;
  • als de behandeling van de klacht niet tot jouw tevredenheid wordt opgelost dan kun je gebruik maken van de Geschillenregeling Advocatuur.

Gebruikmaken van de Geschillenregeling

Vaalburg Advocatuur is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur, zowel voor particuliere als zakelijke cliënten. Je kunt een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur als je ontevreden bent over de dienstverlening. Dat kan echter pas nadat je je bezwaren eerst aan ons hebt voorgelegd en we samen geprobeerd hebben om tot een oplossing te komen, die voor alle partijen acceptabel is. Deze weg naar de Geschillencommissie staat ook open wanneer wij niet binnen vier weken na het indienen van je bezwaren schriftelijk hebben gereageerd.

Je kunt je klacht tot uiterlijk 12 maanden na de datum van onze schriftelijke reactie indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. De Geschillencommissie behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur dat geldt op het moment van het indienen van de klacht bij de Geschillencommissie. De Geschillencommissie Advocatuur doet uitspraak in de vorm van een arbitraal vonnis voor zakelijke cliënten of in de vorm van een bindend advies bij een geschil met een particuliere cliënt. De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd om te oordelen over klachten over de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en de hoogte van de declaratie.

Meer informatie

Zoek je informatie over de Geschillencommissie Advocatuur? Hieronder staan twee linkjes naar meer informatie, die je verder op weg kunnen helpen:

Wil je een klacht indienen? Dat kan je doen via deze link:
https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/advocatuur/