Een woning opsplitsen in meerdere woningen of een woning ‘verkameren’ (het opdelen van een woning in meerdere, onzelfstandige ruimtes, vaak met gedeelde voorzieningen) is een fenomeen dat de laatste tien jaar een steeds grotere vlucht heeft genomen, zeker in de grote steden. Met woningprijzen die steeds hoger worden, de woningnood onder studenten en de aantrekkingskracht van een grote stad op toeristen is dit ook niet heel verrassend.

Maar in een omgeving waar veel mensen bij elkaar wonen, in een wisselende samenstelling of met verschillende ritmes, kunnen grote uitdagingen ontstaan. Geluidsoverlast, parkeerproblemen, het verlies van sociale cohesie. Veel inwoners en ook gemeentes worstelen met de consequenties van steeds meer mensen op hetzelfde aantal vierkante meters.

De gemeente Amsterdam heeft bepaald dat voor deze woonvormen een vergunning noodzakelijk is. Daarnaast heeft de gemeente quota bepaald voor de verschillende wijken in de stad. Per wijk is een maximaal aantal vergunningen beschikbaar.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Aarzel niet om contact op te nemen, het eerste gesprek is altijd gratis!