Wbtr van toepassing op een VvE

Vallen bestuursleden van een VvE ook onder de nieuwe Wet bestuur en toezicht rechtspersonen?

Met de recent in werking getreden ‘Wet bestuur en toezicht rechtspersonen’ (Wbtr) moet de kwaliteit van bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen beter worden. In deze wet staan de taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid van het bestuur. Maar gelden deze regels ook voor het bestuur van een Vereniging van Eigenaars (VvE)?

Wat zijn de belangrijkste punten uit de Wbtr?

Door onder andere taken, bevoegdheden en bovendien aansprakelijkheid wettelijk vast te leggen, zorgt de Wbtr ervoor dat misstanden zoals belangenverstrengeling en/of onbehoorlijk bestuur van een stichting of vereniging kunnen worden voorkomen.

De belangrijkste zaken die in de wet geregeld worden:

  • De plichten en positie van bestuursleden en toezichthouders
  • De aansprakelijkheid van bestuursleden en toezichthouders
  • De goedkeuring van uitgaven en financieel beleid
  • En de regels omtrent belangenverstrengeling

Is de Wbtr van toepassing op VvE’s?

Een VvE is een rechtspersoon, met één of enkele bestuurders. Logischerwijs zou je daarom kunnen concluderen dat een VvE onder de reikwijdte van de Wtbr valt.

De Wbtr is echter alleen van toepassing op rechtspersonen die in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek staan. En alhoewel de VvE formeel gezien daar ook onder valt, is de verdere juridische uitwerking van een VvE apart geregeld in Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek. Hierdoor staat de VvE grotendeels apart van het ‘reguliere’ verenigingsrecht.

Om die reden is de Wbtr niet van toepassing op een VvE.

Goed nieuws dus?

In de basis is dit goed nieuws omdat de Wbtr een hoop (extra) verplichtingen oplegt aan het bestuur van een vereniging of stichting. Als daar niet aan wordt voldaan, koppelt de wet daar ook sancties aan, zoals hoofdelijke (persoonlijke) aansprakelijkheid.

Maar let op, wanneer een bestuurder van een VvE zijn taken niet goed uitvoert of zijn bevoegdheden overschrijdt, kan hij daar ook persoonlijk voor aansprakelijk zijn. Dit kan het geval zijn als blijkt dat dit de bestuurder echt te verwijten valt.

Alhoewel uit de jurisprudentie blijkt dat er best een hoge drempel is voordat deze verwijtbaarheid wordt aangenomen, moet een bestuur van een VvE zich ervan bewust zijn dat een behoorlijke invulling van de bestuurstaak geen sinecure is.

Heeft u hier vragen over? Bel of mail gerust, of maak een afspraak!